NASZA OFERTA

oferta1

Woda-Kanalizacja

 • projekty instalacji wody zimnej i ciepłej,
 • projekty przyłączy wodociągowych,
 • projekty sieci wodociągowych,
 • projekty kanalizacji sanitarnej:
  - sieci,
  - przyłącza,
 • projekty kanalizacji deszczowej,
 • projekty bezodpływowych zbiorników na ścieki.
oferta1

Gaz

 • projekty sieci gazowych,
 • projekty przyłączy gazowych,
 • instalacje wewnętrzne,
 • zbiornikowe instalacje gazu.
oferta1

Ogrzewanie

 • projekty centralnego ogrzewania w oparciu o kotły:
  - gazowe,
  - na paliwo stałe,
  - olejowe,
 • projekty instalacji solarnych,
 • projekty ogrzewania kominkowego,
 • projekty ogrzewania podłogowego,
 • projekty ogrzewania w oparciu o pompy ciepła.
oferta1

Klimatyzacja Wentylacja

 • projekty klimatyzacji,
 • projekty wentylacji:
  - grawitacyjnej,
  - mechanicznej,
 • rekuperacyjnej (z odzyskiem ciepła).
oferta1

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków:
  - z drenażem rozsączającym,
  - z filtrem piaskowym,
  - gruntowo – roślinne,
  - z osadem czynnym,
  - ze złożem biologicznym.

Oferujemy trzy rodzaje usług

DOBRZE - TANIO - SZYBKO

Można wybrać dwie dowolne

DOBRZE i TANIO nie będzie SZYBKO
SZYBKO i TANIO nie będzie DOBRZE
DOBRZE i SZYBKO nie będzie TANIO

Zapraszamy do współpracy!